top of page

Reglement

Ook dit jaar let de jury bij de beoordeling van uw creaties extra op de volgende punten:

 • Originaliteit

 • Afwerking

Maar OOK ZEKER op

 • Is de muziek carnavalsmuziek?

 • Enthousiasme

 

Het motto is niet bedoeld om de bouwers en knutselaars te verplichten om hierop in te spelen, het motto is er om een idee te geven. Het levert dus géén extra waardering op bij de beoordeling van de jury.

 

Gelukkig hebben we ook dit jaar weer een hele deskundige en betrouwbare jury kunnen samenstellen. Ieder jurylid jureert minstens 3 keer tijdens de optocht.

De jury heeft het recht om een beperkt aantal deelnemers in een bepaalde categorie,  de deelnemers een bepaalde plaats toe te kennen in de eindrangschikking. Dit is afhankelijk van de 1ste 2 punten, Originaliteit en Afwerking van de creatie die men in de optocht te zien gaf.

 

De jury geeft punten van 1 t/m 10.

Enkele punten waar je rekening mee moet houden

 1. De maximale bouwhoogte is 6 meter in rust. Men dient echter wel de optocht uit te rijden volgens de elders in deze papslokker aangegeven route, tenzij anders beslist is door de carnavalsstichting.

 2. De optocht vertrekt om 14.11 uur STIPT !  Deelnemers die te laat arriveren kunnen niet meer aan de optocht deelnemen.

 3. Deelnamenummers zijn verplicht en kunnen afgehaald worden tijdens het bouwersbal op vrijdagavond 9 februari van 19.00 uur tot 23.00 uur bij Herberg de 3 Linden. De nummers dienen te worden ingeleverd bij de ontbinding van de optocht.

 4. U houdt zich uiteraard aan de aanwijzingen van de verkeersregelaars , leden van de carnavalsstichting en de eventueel aanwezige politie.

 5. Hou de optocht ordelijk en gezellig, alcohol bij chauffeurs wordt bestraft met onmiddellijke diskwalificatie

 6. Gemotoriseerde deelnemers hebben een verzekeringsplicht. Zij dienen een kwitantie of een verzekeringsbewijs bij het afhalen van het optochtnummer te tonen aan één van de leden van de stichting.

 7. Landbouwvoertuigen zoals tractoren etc. welke meerijden in de optocht dienen gemeld te worden bij de verzekeringsmaatschappij , dat dit voortuig op de dag van de optocht gebruikt wordt in de carnavalsoptocht ! U voorkomt hier eventueel veel ellende voor u zelf of voor de eigenaar !

 8. Als een loopgroep een auto voor de groep heeft rijden, om deze groep van muziek te voorzien en eventueel het nummer dragen dan telt deze auto NIET mee voor de jurering.

 9. De carnavalsstichting behoudt zich het recht voor , deelnemers aan de optocht te diskwalificeren wegens wangedrag, gevaarlijk rijgedrag, drankmisbruik.

 10. Kwetsende, racistische leuzen, opschriften en uitingen tegen, of over personen en bevolkingsgroepen worden niet getolereerd, de betreffende deelnemer of groep wordt door de organisatie NIET toegelaten aan de optocht.

bottom of page